Egyszervolt Ikaros

Szabadkai Gyermekszínház
utcaszínház
|
17:30
 - 
18:30

PREMIER!

Szabadkai Gyermekszínház: EGYSZERVOLT  IKAROSZ

szélben  lebegő  mese

Ezúttal a  mondabeli Minosz király palotájába fuvaroz minket a „KÉPZELET” utazási iroda. A tenger kék, hétágra süt a Nap. A mitologikus idillt azonban váratlan esemény dúlja szét: a rémes királyi gyermek, a bikafejű Minotaurusz fékeveszett  randalírozása!

Ki tudja, milyen végkifejlete lett volna a históriának, ha nem éppen Krétára vonul száműzetésbe

Daidalosz mester, egyszem fiacskájával, a talpraesett Ikarosszal.  

Miként épül föl kezük nyomán a hírhedt Labirintus?

Miért nem viheti magával az áristom titkát az ezermester?

Hogyan sikerül elmenekülni a szelek szárnyán Minosz fogságából?  

A föntiek megválaszolását, Hölgyeim és Uraim, ezegyszer nem bízzuk az önök képzeletére, inkább megmutatjuk ! Az ásító unalom távoltartására készülünk bikapatás gólyalábasokkal, izzó tekintetű óriás figurákkal, madárcsontú repülő emberekkel. Sodró, mediterrán muzsika, ógörög látvány-elemek,  valamint tapsra áhítozó komédiások előfordulása sem kizárt!